Laden...

Individueel Handelings Plan (IHP)

Leerlingen die meer didactische begeleiding nodig hebben dan de reguliere zorg, krijgen een eigen aanpak die beschreven wordt in het groepsplan. Voor extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied wordt een individueel handelingsplan opgesteld.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we een signaleringslijst (ZIEN!), welke twee keer per jaar door de groepsleerkrachten wordt ingevuld. De bevindingen worden besproken en geanalyseerd. Voor leerlingen waarbij er zorgen over hun sociaal-emotionele ontwikkeling zijn, wordt door de groepsleerkracht een individueel handelingsplan opgesteld.

Tijdens een leerlingbespreking wordt dit plan besproken met de intern begeleider en zo nodig met de orthopedagoog.

In een individueel handelingsplan wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften zijn, wat het doel is dat bereikt moet gaan worden, hoe de aanpak zal zijn en hoe de resultaten geëvalueerd gaan worden.

Voor specifieke interventies op het gebied van technisch lezen, wordt door de logopedist en/of remedial teacher een individueel handelinsgplan opgesteld.