Laden...

Logopedie

Na de zomervakantie wordt gestart met het onderzoeken van alle nieuw geplaatste leerlingen. Tevens vinden bij een aantal leerlingen herhalingsonderzoeken plaats.
De logopedische gegevens zijn van belang voor de adviezen, begeleiding en ondersteuning die de leerling nodig heeft bij het lees- en taalonderwijs in de groep.
 
De logopedist werkt zowel in als buiten de groep. Als er sprake is van individuele logopedische begeleiding buiten de groep worden ouder(s)/verzorger(s) hiervan na de onderzoeksperiode op de hoogte gebracht.
Bij de logopedische begeleiding in de groep kan gedacht worden aan taalniveaugroepjes in de onderbouw, leesondersteuning o.a. in de vorm van 'connectgroepjes' en woordenschatondersteuning tijdens de taallessen.
 
Wij werken al een aantal jaren met de methode Taal Actief 4. Binnen Taal Actief 4 wordt speciale aandacht gegeven aan het woordenschatonderwijs. Het vergroten van de woordenschat is heel belangrijk voor het goed verlopen van het leerproces van de leerling. Ook in het vervolgonderwijs hebben leerlingen veel profijt van een goed ontwikkelde woordenschat.

In de onderbouwunit wordt met behulp van Logo 3000 het woordenschatonderwijs vorm gegeven.

Woordenschat is voor ons dit schooljaar ook weer een speerpunt!