Laden...

Leesonderwijs

Voor de school-, beroepscarrière en het dagelijks leven van kinderen is technisch lezen van groot belang. Daarom heeft dit vak hoge prioriteit binnen ons onderwijs. De afgelopen jaren heeft SBO 'de Dijk' gewerkt aan het LIST project. Wij zijn sinds 25 mei 2011 een gecertificeerde LIST school. Trots zijn wij op het certificaat "LIST school". Dit certificaat wordt slechts voor bepaalde tijd uitgereikt. Dat veronderstelt dat wij ons kennis- en vaardigheidsniveau op peil moeten houden.

LIST (Lezen is Top!) biedt vorm en structuur aan het leesonderwijs en richt zich bovenal op de leesmotivatie van de leerlingen. De techniek wordt steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.

Uitgangspunten/Algemene kenmerken van LIST
 • Meer dan 95% van de leerlingen gaat functioneel geletterd van school. Onder geletterd verstaan we dat de leerlingen het leesonderwijs van eind groep 5 beheersen. De leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld de ondertiteling van de televisie lezen.
 • Doordat de leerlingen zelf de boeken mogen kiezen worden het gemotiveerde lezers. De leerlingen mogen al snel lezen in échte boekjes. De school heeft daarom een groot en veelzijdig aanbod van boeken. Elk jaar worden er weer nieuwe boeken aangeschaft. De leerlingen mogen zelf ook aangeven welke boeken er aangeschaft moeten worden.
 • De leerlingen ontwikkelen een eigen genrevoorkeur. Zo houdt de ene leerling van actie en de andere van avonturen.
 • De leerkracht staat model. Hij/zij is zelf een enthousiaste lezer. Als de leerlingen lezen, leest de leerkracht ook.
 • Er wordt veel onderwijstijd besteed aan het leesonderwijs.
 • Tijdig worden interventies ingezet. Leerlingen die de doelen (nog) niet halen krijgen extra ondersteuning in de vorm van extra onderwijstijd of herhaalde instructie.
 • Voorlezen is een zeer belangrijke activiteit binnen het LIST lezen. Zowel de leerkracht als leerlingen onderling lezen aan elkaar voor.
 • Handelings- en opbrengstgericht werken: rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerlingen stellen wij ieder half jaar concrete, hoge doelen. De resultaten worden elk half jaar in het hele team besproken.
 
Voorbereidend technisch lezen
Dagelijks terugkerende instructieblokken:
 • letters worden aangeboden in een voor de leerlingen betekenisvolle en interessante context;
 • leerlingen hoeven tijdens het leesonderwijs niet alleen te kijken en te luisteren. Zij gaan ook voelen, experimenteren en schrijven of stempelen;
 • voorlezen;
 • creatief schrijven door leerlingen te stimuleren hun eigen belevenissen op papier te zetten in de vorm van briefjes, tekeningen, krabbels.
Dagelijks wordt er minimaal 60 minuten onderwijstijd aan lezen besteed.
 
Aanvankelijk technisch lezen
Met behulp van onderdelen van de methode Veilig Stap voor Stap worden dagelijks terugkerende instructieblokken aangeboden:
 • nieuwe letters en de elementaire leeshandeling (hakken en plakken) leren;
 • samen lezen met de leerkracht;
 • samen lezen met medeleerlingen (duo-lezen);
 • lezen uit zelf gekozen boekjes;
 • creatief schrijven;
 • voorlezen (voorkeur ontwikkelen, leesmotivatie stimuleren).
Dagelijks wordt er minimaal 80 minuten onderwijstijd aan lezen besteed.
 
Voortgezet technisch lezen
Als de leerlingen de elementaire leeshandeling beheersen, komt de nadruk te liggen op het vloeiend lezen van teksten en zelfgekozen boeken. De leerlingen beginnen met HOMMEL lezen, "hardop ondersteund meelezen", in tweetallen. Als de leerlingen het niveau van eind groep 4 beheersen, gaan ze verder met stillezen. Dit doen ze individueel. Twee keer per week geeft de leerkracht een miniles. Een miniles is bedoeld om de leerlingen te leren hoe ze tot de keuze van een boek komen.
Dagelijks wordt er minimaal 40 minuten onderwijstijd aan lezen besteed.
 
Het leesonderwijs wordt groeps-overstijgend aangeboden. Dat houdt in dat de leerlingen het aanbod krijgen passend bij hun niveau en de gestelde doelen.