Laden...

Onderwijszorg arrangement (OZA)

In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een pilot met een zogenoemde OZA-groep op SBO 'de Dijk'. OZA staat voor Onderwijs Zorg Arrangement.
In het schooljaar 2019-2020 zijn wij overgestapt naar OZA-ambulant. De leerlingen met een OZA-beschikking zitten in de reguliere middenbouwgroepen en krijgen daar extra ondersteuning.  De leerkrachten van SBO 'de Dijk' en pedagogisch medewerkers van Youké verzorgen samen het onderwijs en de begeleiding aan deze leerlingen.

Klik hier voor een flyer met meer informatie.